Hướng dẫn tạo key để gửi mail bằng sendgrid.com

Utilities    2020-08-29

Sendgrid.com là một website cung cấp dịch vụ gửi email với nhiều tính năng tiện dụng và có gói free tốt nhất.

Bước 1: Bạn đăng ký tài khoản https://signup.sendgrid.com/

- Nhập email, password và xác nhận đồng ý điều khoản sử dụng rồi bấm nút Create Account
- Mở email ra để tìm thư SendGrid gửi về và kích hoạt tài khoản.

Bước 2: Tạo API key sử dụng SMTP vảo địa chỉ như trong ảnh

Ảnh 1

api-sendgrid-1.pngẢnh 2:

api-sendgrid-2.png
Ảnh 3:

api-sendgrid-3.png

Ảnh 4: Đưa cấu hình vào file .env của laravel và tiến hành gửi thử email
 

config-smtp.png(xem thêm cách làm action gửi mail tại https://saophaixoan.net/community/threads/huong-dan-3-buoc-gui-mail-don-gian-voi-gmail.86/)
Nếu gửi lỗi thì làm lại từ đầu.
Nếu gửi thành công thì tiếp tục bấm nút next ở ảnh số 3 và bấm tiếp nút verify

v.png


Sau khi xác thực thành công, bạn có thể xem lại lịch sử gửi email

very.png
Hoàn thành gửi mail OK!