Tags

Kết quả tìm: sublime text

[Phần mềm] - Hướng dẫn tạo snipet html5 đơn giản có thêm utf-8
Phần mềm - Tiện ích    2019-09-25 10:44:26

Hướng dẫn tạo snipet html5 đơn giản có thêm utf-8

[Phần mềm] - Link download & hướng dẫn phần mềm soạn thảo code Sublime Text 3
Phần mềm - Tiện ích    2019-09-25 10:06:07

Sublime Text là phần mềm soạn thảo code rất tiện dụng, giúp người lập trình soạn thảo nhanh chóng các code lập trình php, html, css, js, jquery,... Giao diện đơn giản, yêu cầu tài nguyên ít, thích hợp với việc soạn thảo đơn giản.