Phần mềm xây dựng sơ đồ tư duy Minjet MindManager

Phần mềm - Tiện ích    2020-08-29

Đã trải qua sử dụng nhiều phần mềm vẽ sơ đồ khác nhau nhưng đây là một phần mềm tôi cảm thấy hay nhất.
Các phiên bản làm trên web có cái hay là chia sẻ link + không phải cài đặt nhưng giao diện xấu + nhiều cái tính năng không có và bất tiện khi thiết kế.
Minjet MindManager là lựa chọn tốt nhất, nếu muốn chia sẻ online bạn nên mua bản quyền.

Link tải phần mềm: http://download.mindjet.com/MindManager_9.2.504_EN.exe

Link dự phòng Tải trên GG Drive
(Bạn nào cần an toàn hơn thì sau khi tải về kiểm tra checksum sha1: 359667640456a6a2f0e7b72cc9d82522550f5520 *MindManager_9.2.504_EN.exe )

Bạn nào cần hỗ trợ thêm về thuốc hãy liên hệ riêng email nhé.