[Phần mềm] - Link download & hướng dẫn phần mềm soạn thảo code Sublime Text 3

Phần mềm - Tiện ích    2019-09-25

Sublime Text là phần mềm soạn thảo code rất tiện dụng, giúp người lập trình soạn thảo nhanh chóng các code lập trình php, html, css, js, jquery,... Giao diện đơn giản, yêu cầu tài nguyên ít, thích hợp với việc soạn thảo đơn giản. 

Link download

Phiên bản cài đặt trên máy tính: Download tại đây


Phiên bản chạy trực tiếp không cần cài đặt: Tải 1 trong 2 file đính kèm bài viết này. Bản x64 là dành cho Windows 64bit.

Khi cài đặt cần chạy với quyền đầy đủ Administator (kích phải chuột lên file chọn Run as administrator đối với win 7, 8,10) như vậy thì sau khi cài đặt xong mới xuất hiện Sublime text ở trên menu phải chuột khi kích phải chuột lên file text hoặc file code web cần chỉnh sửa.

Tiện ích: Code snipet dùng để tạo hỗ trợ code nhanh trên sublime text. Code này dùng cho PHP

Bước 1: Vào Tool => Developer=> New Snipet....

Bước 2: Xóa toàn bộ nội dung cũ trong file snipet, paste nội dung sau vào

<snippet>
	<content><![CDATA[
echo '<pre>'.__FILE__.'::'.__METHOD__.'('.__LINE__.')';
	print_r(${1:});
echo '</pre>';
]]></content>
	<!-- Optional: Set a tabTrigger to define how to trigger the snippet -->
	<tabTrigger>_pre</tabTrigger>
	<!-- Optional: Set a scope to limit where the snippet will trigger -->
	<!-- <scope>source.php</scope> -->
</snippet>

 

Bước 3: Bấm Ctrl + S để lưu và lưu tên file như sau: _pre.sublime-snippet

Bước 4: Tắt Sublime text và bật lại để sử dụng

Ký tự viết tắt sử dụng là: _pre

Khi sử dụng: trong cửa sổ soạn code php nhập nội dung _pre sẽ tự xổ ra gợi ý --> bấn enter để tự điền code vào.
Có thể vận dụng cách trên để viết cho nhiều đoạn code khác