Tài liệu GIT

Vì sao cần sử dụng GIT?

Link tìm hiểu tổng quan về GIT:https://backlog.com/git-tutorial/vn/
Link tìm hiểu về branch:

 https://backlog.com/git-tutorial/vn/stepup/stepup1_1.html

 • Làm việc cá nhân:
  • Bạn phải làm việc với một file nào đó trong khoảng thời gian dài. Sau nhiều ngày làm việc, bạn muốn quay về trạng thái trước khi chỉnh sửa ở một thời điểm trước đây thì sẽ làm gì? Giải pháp: backup file trước khi chỉnh sửa. Các file backup được tạo ra có thể theo 2 cách và kèm theo file ghi chú cho các phiên bản:

  • Backup file và đặt tên file có kèm ký hiệu phiên bản:
   • Readme-v1.txt
   • Readme-v2.txt
   • Readme-v3.txt
  • Backup file và đặt tên theo thời gian:
   • Readme-8-170605.txt
   • Readme-15-170606.txt
   • Readme-20-170608.txt
  • Nhu cầu phát sinh:Quay trở về phiên bản có thông tin chung và thông tin tác giả à dựa vào file note.txt để xem phiên bản thì xác định được file là readme-v2.txt
  • Nhược điểm xảy ra:
   • Phải thao tác copy & đặt tên file liên tục mỗi khi chỉnh sửa nội dung, số lần chỉnh sửa càng nhiều thì số file càng nhiều.
   • Việc tạo ra nhiều file gây dư thừa dữ liệu, tốn bộ nhớ lưu trữ, khó kiểm soát trạng thái chỉnh sửa file, khó xác định nội dung chỉnh sửa file, dễ gây ra nhầm lẫn và tốn kém thời gian…
 • Làm việc nhóm:
  • Với 2 người làm việc trên cùng 1 file:
   • Ngày đầu mỗi người thêm vài dòng, khi kết thúc ngày làm việc, cả 2 ghép lại để tạo thành 1 file.
   • Ngày tiếp theo mỗi người lại thêm vài dòng, và cuối ngày cũng lại ghép với nhau rồi để tạo thành 1 file readme hoàn chỉnh cho project.
   • Tuy nhiên: Các phần họ thêm có phần thì người này phải đặt lên trước của người kia, và có phần lại phải đặt ở sau phần của người kia à tạo ra khó khăn lớn trong quá trình lắp ghép vào thành 1 file, và rất mất thời gian.
  • Với nhiều hơn 2 người làm việc có thể là 5 hoặc 10 hoặc nhiều hơn thì độ phức tạp khi lắp ghép file sẽ rất cao và tốn rất nhiều thời gian, nguy cơ nhầm lẫn càng cao.
  • Với nhiều người làm chung nhiều file???
  • VD thực tế: Sv làm bài tập lớn theo nhóm, các công ty đông nhân viên làm chung project phần mềm, hoặc các dự án outsource ...
 • Nhu cầu tuyển dụng lập trình cần biết về git hoặc svn.

Giải pháp giải quyết tốt các vấn đề trên là sử dụng một hệ thống quản lý phiên bản giúp quản lý tự động các thay đổi và chia sẻ làm việc trên file.

 

 

 

Xem các bài viết trong chủ đề: