Lập trình PHP

Là một ngôn ngữ kịch bản chạy trên server, được dùng để xây dựng các ứng dụng web động.

Được ra đời năm 1995 do Rasmus Lerdorf, và phiên bản hiện tại là PHP 7.x và liên tục thay đổi phiên bản trong thời gian gần đây. Bạn có thể xem thêm tại trang chủ website PHP https://www.php.net/

Mã PHP trong một kịch bản có thể là các câu truy vấn csdl, tạo ảnh, đọc/ghi file…

Kết quả sau khi thực hiện mã PHP được kết hợp với HTML và gửi đến cho trình duyệt, do đó người dùng không thể xem được mã của PHP từ trình duyệt.

PHP được biên dịch thành một module cài vào webserver. Phổ biến nhất hiện nay là webserver Apache. Mã code của file định dạng php được chạy trực tiếp qua trình thông dịch của module PHP.

Ưu điểm của PHP:

– Là công nghệ Mã nguồn mở (open source code).

– Miễn phí, dễ tải và cài đặt server chạy PHP: XAMPP, WAMP, APPSERVER, ....

– Ngôn ngữ rất dễ học, dễ viết.

– PHP có thể chạy trên các môi trường (platforms) khác nhau như (Windows, Linux, Unix, ....)

– Có thể kết nối với nhiều DDMS một các đơn giản như MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas, dBase, Empress, FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis hay bất cứ DBMS nào có sự hổ trợ cơ chế ODBC (Open Database Connectivity)

Cài đặt và sử dụng:

Để chạy ứng dụng PHP bạn có thể cài một trong các chương trình như AppServer, WAMP, XAMPP

Khi cài đặt cài XAMPP, các chương trình sau cài được tự động thêm:

Apache: là một chương trình dành cho máy server đảm nhận việc giao tiếp bằng giao thức HTTP.

PHP: là một "plugin" của Apache, giúp Apache biết cách làm việc với các trang PHP.

MySQL: là hệ quản trị cơ sở dữ liệu

PhpMyAdmin: Là một tool giúp quản trị cơ sở dữ liệu trong MySQL

Xem các bài viết trong chủ đề: